Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

strawberriest
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner

May 16 2017

strawberriest

Wielu dzisiejszych facetów nie lubi się wysilać, wielu nie ma polotu, jaj i finezji. Są nijacy. Jak gówno spłukiwane w kiblu, które chciałoby być traktowane po królewsku.

Dlatego właśnie najgorszy typ dla nich to atrakcyjna, inteligenta, pewna siebie i seksowna kobieta. Przy niej nawet gdyby jakimś cudem zaczęli nagle trochę się wysilać wyglądali by dalej blado jak dupa eskimosa.

— - Rafał Wicijowski Oczami Mężczyzny
Reposted fromtraampek traampek viarefuge refuge
1413 5013 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viarefuge refuge
strawberriest
- Dobry jesteś w łóżku?
- Oczywiście, przynoszę croissanty i świeżo zaparzoną kawę.
— P. Adamczyk
strawberriest
7840 fe5d 500
Reposted fromGIFer GIFer viastaystrongangie staystrongangie
strawberriest
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
strawberriest
2956 ca5a
Reposted fromsoll soll viacompletelydifferent completelydifferent
1102 f367 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamslexi mslexi
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaakysz akysz
strawberriest
4718 a2b0 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaakysz akysz
strawberriest
7325 0392
Reposted fromikhakima ikhakima viaakysz akysz
strawberriest
8155 9c08
Reposted fromcalifornia-love california-love viaakysz akysz
strawberriest
3637 0e46 500
Reposted frompffft pffft viaakysz akysz
strawberriest
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak viaakysz akysz
strawberriest
6376 c70b
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaakysz akysz
strawberriest
3100 60ef 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaakysz akysz
strawberriest
7511 97d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaakysz akysz
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viaakysz akysz
strawberriest
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl