Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

strawberriest
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix viaoutoflove outoflove
strawberriest
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strawberriest
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely vianiedonaprawienia niedonaprawienia
strawberriest
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
strawberriest
6152 4e07
Chyba nie umiem inaczej.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
strawberriest
2128 db3a 500
Reposted fromoutoflove outoflove

August 15 2017

strawberriest
strawberriest
strawberriest
strawberriest
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaromantycznosc romantycznosc
strawberriest
8038 ebf2
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaromantycznosc romantycznosc
strawberriest
2566 432a 500
strawberriest
strawberriest

August 08 2017

strawberriest
1469 4312
strawberriest
4854 f300
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
strawberriest
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianotperfectgirl notperfectgirl
strawberriest
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
strawberriest
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.

August 06 2017

strawberriest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl