Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

strawberriest
3920 43df
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadobby dobby
strawberriest
Niedorozwinięta jakaś ta nasza miłość:
niby ma już trzy lata, 
a o własnych siłach ustać nie potrafi 
i co chwila się nam przewraca...! 
— Borszewicz - Pomroki
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadobby dobby
strawberriest
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viadobby dobby
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via skinnyyoungassanddrugs)
Reposted fromsoplica soplica viadobby dobby
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.
— (via wielkiimarzyciel)
Reposted fromkostuchna kostuchna viadobby dobby
strawberriest
1577 4591
Reposted fromoutoflove outoflove
strawberriest
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaunni unni
strawberriest
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaunni unni
strawberriest
1320 9adc
Reposted frommyname myname viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
strawberriest
4478 473e
Reposted fromojkomena ojkomena viaoutoflove outoflove
strawberriest
1239 3175
Reposted fromdailylife dailylife viaoutoflove outoflove
strawberriest
5354 3ef9
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaoutoflove outoflove
strawberriest
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
strawberriest
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
strawberriest
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaoutoflove outoflove
strawberriest
3328 6ef5 500
No co Borszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaoutoflove outoflove
strawberriest
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viate-quiero te-quiero
strawberriest
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viate-quiero te-quiero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl