Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

strawberriest
4059 9d1b
Reposted fromweheartit weheartit
strawberriest
0513 3628
Reposted fromLoOuu LoOuu viadyingfordance dyingfordance

September 13 2017

strawberriest
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
strawberriest
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
strawberriest
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 07 2017

strawberriest
strawberriest
strawberriest
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialovesweets lovesweets
strawberriest
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialovesweets lovesweets
strawberriest
9083 ee78 500
Reposted fromoll oll vialovesweets lovesweets
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko vialovesweets lovesweets
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko vialovesweets lovesweets
2762 39ee
Reposted fromdivi divi vialovesweets lovesweets
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass vialovesweets lovesweets

August 26 2017

strawberriest
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaakysz akysz
strawberriest
8470 8d54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
strawberriest
strawberriest
strawberriest
2916 30bc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl